Wij vragen de verloskundige om een bevestiging van de geboorteaangifte. Hierover zijn met de verloskundigenpraktijk Promessa afspraken gemaakt. Doet een andere praktijk of arts de bevalling dan kan de aangifte niet digitaal gedaan worden en moet u een afspraak maken bij de balie.

afspraak geboorteaangifte

Introductie

Op deze pagina kunt u digitaal aangifte doen van de geboorte van uw kind! Deze digitale aangifte van geboorte wordt gedaan bij de gemeente waar uw kind geboren is. Door te klikken op de knop jongen, meisje of meerling kan de corresponderende geboorte-aangifte gestart worden.

Op deze wereld is geboren een...